O nás

ARCHA NOACH, z.s.

je dobrovolným, zájmovým a nezávislým spolkem, sdružující své členy na základě společného zájmu. Spolek vytváří podmínky pro podporu, popularizaci a propagaci mezináboženské tolerance, zejména tří monoteistických náboženství – křesťanství, islámu a židovství.

 Spolek má následující cíle:

a)    Osvětová činnost o podstatě, obsahu a praktikách monoteistických náboženství.
b)    Mezináboženský dialog, odbourávání protináboženských předsudků a nenávisti.
c)    Podpora vzájemné tolerance mezi křesťany, muslimy a židy.
d)    Podpora projektů, kulturních aktivit a šíření informačních materiálů s tématikou splňující poslání spolku.
e)   Ochrana památek a kulturních hodnot monoteistických náboženství.